Od čeho se odvíjí náš životní styl


Svůj životní styl si volí každý z nás sám. OvÅ¡em aÄkoliv můžeme být pÅ™esvÄ›dÄeni o opaku, jeho výbÄ›r nezáleží tak úplnÄ› na nás. JistÄ›, máme zde urÄité slovo, avÅ¡ak hlavní roli hrají úplnÄ› jiné faktory. A s tÄ›mi je rozhodnÄ› dobré se seznámit.

 

Tím prvním je samozřejmě výchova, stejně jako prostředí, ve kterém vyrůstáme. Právě zde totiž dochází k formování naší osobnosti a utváření hodnot, které budeme vyznávat. I proto záleží na tom, z jakých poměrů pocházíme, i když se to snažíme popírat.

 

dnes se většinou jeden druhému odcizujeme

 

Dalším důležitým faktorem je naÅ¡e finanÄní situace. Jen málokdo z nás je natolik bohatý, aby si mohl skuteÄnÄ› dovolit žít svým vysnÄ›ným životem. Naprostá vÄ›tÅ¡ina z nás musí mezi svými touhami a tím, co si mohou dovolit, dÄ›lat kompromisy. To je samozÅ™ejmÄ› celkem dost frustrující, a je to jedna z příÄin zhorÅ¡eného duÅ¡evního zdraví.

 

Pak zde také jsou zdroje, které máme k dispozici, a nejen ty finanÄní. Pokud například vlastníme skuteÄnÄ› dobré auto, můžeme cestovat mnohem snadnÄ›ji, než když se musíme spoléhat na veÅ™ejnou hromadnou dopravu. Dostupnost zdrojů pak záleží na tom, kde se nacházíme – tÅ™eba zdravotní péÄe je u nás na ponÄ›kud jiné úrovni, než například v nÄ›jaké chudé africké zemi.

 

mnoho lidí má dnes psychické problémy

 

Zapomínat nesmíme ani na spoleÄenské normy a zákony. I ty nás v naÅ¡em konání znaÄnÄ› omezují, mnohdy víc, než jsme si ochotni pÅ™ipustit. PÅ™esto se jimi musíme bezvýhradnÄ› řídit, pokud se nechceme dostat do vážných problémů.

 

Svou roli hraje také náš temperament. Ten z velké Äásti pÅ™edurÄuje, po Äem budeme toužit. Na nás pak je, abychom se tomuto ideálu snažili co nejvíce pÅ™iblížit, samozÅ™ejmÄ› v rámci výše uvedených omezení.

 

Je tedy jasné, že žít tak, jak bychom chtěli, není vůbec nic jednoduchého. Naprosté většině z nás se to v životě nepodaří. To však neznamená, že bychom se neměli pokoušet tomuto ideálu přiblížit. Věřte totiž, že to za to stojí.