Plnoštíhlá móda


To nejlepší, co pro sebe může plnoÅ¡tíhlá žena udÄ›lat, je zjistit, jaký typ postavy pÅ™edstavuje. A od toho odvinout následující kroky pÅ™i výbÄ›ru vhodného a módního obleÄení po celý rok. Aby se v nÄ›m cítila nejen dobÅ™e, ale aby odÄ›v byl i pohodlný. Z pÄ›ti hlavních kategorií, které jsou oznaÄeny podle písmen, symbolizujících tvar postavy ženy. Pokud je majitelka kulatého tÄ›la, pÅ™ipomínajícího jablko, je oznaÄeno písmenem O. PÅ™esýpací hodiny, kdy tÄ›lo pÅ™ipomíná písmeno X, je hlavním znakem pro ženy se Å¡irokými rameny a boky. HruÅ¡kovitý tvar A dává tuÅ¡it, že výraznÄ›jší jsou dolní partie ženina tÄ›la. Rovné postavy pÅ™ipomínající banán nesou oznaÄení písmena H a posledním V, které vypadá jako obrácený trojúhelník, bývají oznaÄeny postavy s výraznými horními partiemi. 

Co dneska na sebe?

První skupinÄ› žen, s postavou ve tvaru jablka, nejvíce padnou Å¡aty áÄkového stÅ™ihu. VýstÅ™ih by mÄ›l být ve tvaru písmene V, které postavu opticky zužuje smÄ›rem k pasu. Halenky jsou nejvhodnÄ›jší zavinovací, kterými lze mistrnÄ› zamaskovat a zeÅ¡tíhlit bÅ™iÅ¡ní oblast. SuknÄ› by mÄ›la mít délku ke kolenům a kalhoty rovné nohavice. Topy by mÄ›ly konÄit tÄ›snÄ› pod linií boků. Ženy, které mají postavu ve tvaru pÅ™esýpacích hodin, vynikají Å¡irokými rameny a boky a úzkým pasem. Který je potÅ™eba zvýraznit páskem. Dodávajícím postavÄ› potÅ™ebnou ženskost. Pro vyvážení ramen a boků je vhodné volit obleÄení se svislými pruhy. TÄ›mto ženám sluší pouzdrové suknÄ› a Å¡aty uÅ¡ité přímo na tÄ›lo.

Dobrá volba

Postava ve tvaru hruÅ¡ky se vyznaÄuje malým hrudníkem, úzkým pasem a velkým zadkem. A proto je potÅ™eba vždy zvolit tmavou barvu kalhot a pozornost k horní pÅ™ipoutat svÄ›tlejšími odstíny. IdeálnÄ› s výrazným kvÄ›tinovým vzorem. DoporuÄené jsou i vrstvené odÄ›vy. Rovný tvar tÄ›la, oznaÄován písmenem H, vyžaduje zaÅ™adit do Å¡atníku ryze romantické obleÄení. Se spoustou volánků, rozšířené kalhoty s velkými kapsami Äi strukturovanými saky. Pro ženy s postavou ve tvaru jahody je dominantní velké poprsí. Které je potÅ™eba vyvážit s úzkými boky a plochým zadkem. Toho lze dosáhnout dobÅ™e volenou barevností. Kdy halenky a saka jsou v tmavém odstínu a rozšířené kalhoty a suknÄ› ve svÄ›tlejším.