Naše krávy


Je vždycky jasné, že malé dÄ›ti vždycky budou tíhnout po tom, aby mohly mít doma také nÄ›jaké zvířátko. Nebo vy jste byli jiní? Jenomže my, jelikož jsme bydleli na velikém statku, tak jsme mÄ›li doma opravdu hodnÄ› zvířat, že jsme je kolikrát ani nemohli spoÄítat. MÄ›li jsme mimo hus a slepic také krůty, ale také králíky, oveÄky a krávy. Abych se pÅ™iznala, tak já jsem nejradÄ›ji mÄ›la konÄ› a krávy. Protože krávy jsou taková vtipná a veselá zvířata, že je jim úplnÄ› jedno, co se kolem dÄ›je. A kdybych si mÄ›la vybrat, že bych si mÄ›la nechat jenom jedno zvíře, tak bych opravdu váhala mezi konÄ›m a také krávou. Jenomže nakonec by to urÄitÄ› vyhrál kůň, protože ten je více praktický. Nevěříte?

Krávy jsou chytré.

Sice nedává nám mléko, ale by bylo to jedno, protože kůň by mÄ› alespoň dovezl tam, kam budu potÅ™ebovat. Podle mého názoru, když lidé mají opravdu rádi zvířata, mÄ›li by také vÄ›dÄ›t, jak se o dané zvíře starat a jak peÄovat celkovÄ› o zvířata. Protože zvíře není hraÄka. Kolikrát se bohužel také setkávám s různými názory, že rodiÄe pořídí svým dÄ›tem nÄ›jaké mládÄ› a potom, když vyroste, tak potom to mládÄ› už samozÅ™ejmÄ› nechtÄ›jí. Ono to vlastnÄ› už není mládÄ›, ale je to dospÄ›lý zvířecí jedinec, který už není tak atraktivní pro malé dÄ›ti. Je logické, že každé mládÄ› a nebo dítÄ› také vyroste. Nikdy nikdo nebude stále mladý a nebo dítÄ› a nebo také mládÄ›.

Každý si žijeme po svém.

Takže pokud máte opravdu rádi zvířata, tak také myslete na to, že zvíře vyroste a že už nebude tak roztomilé, jako když to bylo mládÄ› a bylo malinkaté. Také poÄítejte s tím, že zvířata vám také mohou onemocnÄ›t, kdy potom budete nuceni vynaložit opravdu hodnÄ› penÄ›z, když bude vaÅ¡e zvíře nemocné a bude potÅ™ebovat opravdu nákladnou péÄi. I zvířata cítí bolest a tak potÅ™ebují i péÄi, aby se každý cítil lépe. Zvířata nesmí být omezována, jsou to také živí tvorové.