Hry na PC


Musím říct, že poÄítaÄe tady s námi byly, jsou a také budou jeÅ¡tÄ› opravdu hodnÄ› dlouho. Musím říct, že když nebyly poÄítaÄe, tak zase byla opravdu veliká zábava. HlavnÄ› venku. My jako malé dÄ›ti jsme jeÅ¡tÄ› vůbec nemÄ›ly doma žádné poÄítaÄe, takže je naprosto logické, že jsme si hrály s ostatními dÄ›tmi nÄ›kde venku a nejradÄ›ji nÄ›kde na sídliÅ¡ti a nebo taky dokonce na hÅ™iÅ¡ti. Nikdy nezapomenu na ta krásná místa na hÅ™iÅ¡ti, kde jsme se scházeli asi do svých dvaceti let. Potom každý odeÅ¡el jeÅ¡tÄ› dálkovÄ› studovat a nebo už Å¡el do práce a nebo se dokonce také odstÄ›hoval pryÄ z mÄ›sta. V té dobÄ› jsme snad ani jeÅ¡tÄ› ani jeden nemÄ›li žádné veliké zkuÅ¡enosti s poÄítaÄem a nebo s žádnou technologií, která by nás pÅ™ipravila na online život.

Mám herní PC.

Víte vůbec, co je to online život? Je to takové, když si tÅ™eba udÄ›láte virtuální život v poÄítaÄi. Tohle jsem také mÄ›la. Tato hra se jmenuje Sims a je to velice zábavná hra a vy tak vlastnÄ› na to simulujete nÄ›Äí rodinu. OvÅ¡em ale nemyslete si, že takhle si tÅ™eba pÅ™edstavíte svého partnera, nebo svou rodinu a v reálném životÄ› nebudete mít vůbec nikoho.

Bez PC to nejde.

Takhle to vůbec nefunguje. Tato hra Sims se hraje na poÄítaÄi a je velice populární. I když v dneÅ¡ní dobÄ› už jsou veliké novinky, kdy právÄ› Sims nahradí, ale mÄ› opravdu hodnÄ› dlouho baví a naposledy jsem tuto hru Sims hrála asi pÅ™ed pÄ›ti lety. Vždycky si tím pÅ™ipomenu své mládí. Hrála jsem to poprvé asi ve svých dvaceti letech a v pÄ›tadvaceti letech jsem to pÅ™estala hrát, protože jsem mÄ›la dÄ›ti a potom jsem také povýšila v práci. Takže je logické, že pÅ™i práci a pÅ™i dítÄ›ti se nebudu vÄ›novat poÄítaÄi a už vůbec ne nÄ›jakým hrám. Ale pokud byste také chtÄ›li zažít nÄ›jakou retro hru, která by vás vrátila zpÄ›t do dÄ›tství, tak to může být tÅ™eba poÄítaÄová hra Sims a další podobné hry, jako tÅ™eba Mario, které se ale hrálo také na videohrách. Já jsem taková, že si moc ráda odpoÄinu také u nÄ›jaké prima hry, která je zajímavá a také pobaví.