Akvarijní svět


Něco pro nadšence

Na akvárium, kde plavou vÅ¡elijaké pestré rybiÄky a míhají se listy rostlin je skuteÄnÄ› hezký pohled, pÅ™iÄemž když ho budeme mít doma, tak si ho můžeme užívat kdy budeme chtít. Není to vÅ¡ak záležitost pro každého. Když byste takové zvířátka pořídili dítÄ›ti, které chce psa, aby se ním mohlo mazlit a poznávat nová místa, tak ho pravdÄ›podobnÄ› s rybiÄkami ve vodÄ› moc nepotěšíte.

barevná rybiÄka

Je to tedy záležitost pro nadÅ¡ence. V dneÅ¡ní dobÄ› staÄí zajít do prodejny zabývající se domácími zvířaty a zde budou vystaveny akvária, ryby, rostliny i krmení. Na trhu je vÅ¡ak tÄ›chto vÄ›cí mnoho druhů, takže je potÅ™eba si nastudovat pomÄ›rnÄ› dost informací a v prodejnÄ› se jeÅ¡tÄ› zeptat na vÅ¡e potÅ™ebné, aby se naÅ¡emu akváriu skuteÄnÄ› daÅ™ilo. PÅ™eci jen každá ryba má svá zvláštní specifika. ZaÄátek může být tedy nároÄnÄ›jší, ovÅ¡em v péÄi nemůžeme polevit ani následnÄ›, proto když odcestujeme, tak musíme sehnat nÄ›koho, kdo se o tyto zvířata postará.

ZaÄátky

Jak už bylo zmínÄ›no, tak pÅ™ed nákupem akvária je zapotÅ™ebí nastudovat si dost vÄ›cí a peÄlivÄ› si rozmyslet, co v nÄ›m vlastnÄ› chceme mít. Do zaÄátku je vhodné zvolit běžné akvárium a rybiÄkami, které nejsou úplnÄ› tak nároÄné na chov. Co se týÄe akvária, tak by mÄ›lo mít nÄ›jaký rozumný objem. Dále potÅ™ebujeme zakoupit filtraci, aby voda byla Äistá a rybiÄkám se dobÅ™e dýchalo. Dále budeme potÅ™ebovat osvÄ›tlení, pÅ™iÄemž potÅ™ebný výkon se odvíjí podle množství vody. Co se týÄe topení, tak v běžné domácnosti ho potÅ™eba u běžného akvária Å™eÅ¡it není potÅ™eba.

okrasná rybka

OvÅ¡em potÅ™ebovat budeme vhodný substrát a rostliny, protože ty mají zásadní vliv na kvalitu vody. Vodu musíme hlídat i z hlediska chemické stránky, takže nÄ›kdy může být potÅ™eba otestovat tÅ™eba pH. Jednou za Äas bude také potÅ™eba ÄiÅ¡tÄ›ní, pÅ™iÄemž kromÄ› výmÄ›ny jisté Äásti vody bude potÅ™eba taky odkalovaÄ pro dno a umytí skel.