Zakázané světlo


Je jasné, že si my lidé potÅ™ebujeme nÄ›kdy na nÄ›co posvítit. UprostÅ™ed dne to za nás sice běžnÄ› zvládá slunce, takže není o co se starat, jenže když toto zapadne, objevují se problémy s tím, že už nevidíme dobÅ™e a dodateÄný zdroj svÄ›tla je nám tedy urÄitÄ› potÅ™eba.

Vždycky se pak najde způsob, jak si posvítit. Nestává se, abychom nemÄ›li žádnou možnost, jak nezůstat potmÄ›. Ale máme tu i svítidla, která už tÅ™eba ani nemáme. Nebo která Äasem zÅ™ejmÄ› nebudeme mít. A to jednak proto, že je to logické, že tato už neplní vÅ¡echna oÄekávání nás lidí, a jednak proto, že jsou nám nÄ›která i zakázána. PodobnÄ› jako nás socialistický režim udržoval kdysi v pÅ™eneseném smyslu slovy v temnotÄ›, nyní je to nÄ›kdy i v nepÅ™eneseném smyslu slova. Dnes totiž nÄ›kdy rozhodují i pouzí samotní politici o tom, co a jak nám poskytne svÄ›tlo v temnotÄ›.

zhaslá žárovka

Je jasné, že už dnes nepoužíváme ke svícení pochodnÄ› a louÄe. KouÅ™ z nich by nám doma nebyl příjemný, a i to riziko požáru je v podobném případÄ› dost velké, a to už ani nemluvÄ› o tom, jak složitÄ› bychom si je dnes a dennÄ› poÅ™izovali.

Zrovna tak už nepoužíváme obvykle ani svíÄky. Ty se sice spíše osvÄ›dÄily v otázkách bezpeÄnosti, ale jejich svit není dost kvalitní a silný, a proto jsou tu pro nás spíš jenom tak do rezervy, kdyby vypadl neÄekanÄ› proud.

vyhozená svítidla

A pak jsou tu bohužel i svítidla docela moderní, která bychom používat mohli. Ale nemůžeme. Uspokojila by nás, ale uspokojují Äím dál ménÄ› lidí, protože postupnÄ› dosluhují a nová už nejsou legálnÄ› k dostání. VÅ¡ichni víme, že se to týká žárovek, jež nám byly už pÅ™ed delším Äasem zakázány kvůli jejich neúmÄ›rnÄ› vysoké spotÅ™ebÄ› elektÅ™iny. Ale možná jste jeÅ¡tÄ› neseznali, že podobný osud potkal nyní i tyÄové zářivky. Ty už se od 25. srpna nesmí v Evropské unii prodávat, a to pro zmÄ›nu proto, že obsahují Å¡kodlivou rtuÅ¥. Ale tento zákaz prý nevadí, protože už jsou k dispozici alternativy. Jež jsou ale dražší.

A obávám se jednoho. Aby to EU s tÄ›mi zákazy nepÅ™ehnala. Zakázala nám žárovky kvůli vysoké spotÅ™ebÄ› proudu i zářivky kvůli neekologické rtuti. A mohla by zakazovat tak dlouho, až by nám jednou zbyly jen svíÄky, pochodnÄ› a louÄe, která jsou pomÄ›rnÄ› ekologické a co se týká spotÅ™eba elektÅ™iny přímo dokonalé.