Proč někteří ptáci nelétají


Ptáků je na naší planetÄ› mnoho nejrůznÄ›jších druhů. Naprostou vÄ›tÅ¡inu z nich pak můžeme spatÅ™it, jak létají po obloze, aÅ¥ už se jedná o holuby, se kterými má zkuÅ¡enost asi každý z nás, nebo o nÄ›jaký vzácnÄ›jší druh. Let je zkrátka jednou z výsad ptáků, kterou jim zkrátka nikdo neupÅ™e. Koneckonců jsou i druhy, které ve vzduchu stráví mnohem více Äasu než na zemi, a to i když poÄítáme spánek.

 

létání je pro ptáky typické

 

Proto je pomÄ›rnÄ› zajímavý fakt, že nÄ›kteří ptáci zkrátka nelétají. Z nich jsou zdaleka nejznámÄ›jší dvÄ› skupiny, a to pÅ¡trosovití, mezi které patří například pÅ¡tros, emu Äi kiwi, a tuÄňáci. A to pÅ™esto, že i tito mají křídla. Když pak uvážíme, jakou létání pÅ™edstavuje výhodu, můžeme se ptát, proÄ se vlastnÄ› nelétaví ptáci vůbec vyvinuli. Na to se musíme na každou ze skupin podívat zvlášť.

 

Pokud jde o pÅ¡trosovité, tak si se vyznaÄují kromÄ› neschopnosti létat pÅ™edevším dlouhýma, silnýma nohama. Kopnutí od nÄ›j může snadno zabít i ÄlovÄ›ka. To jim také umožňuje bÄ›hat velkou rychlostí, pÅ™iÄemž jejich křídla jim pÅ™i bÄ›hu slouží jako kormidla, díky kterým mohou rychle mÄ›nit smÄ›r. Proto je pro predátora pomÄ›rnÄ› těžké jej ulovit.

 

tuÄňáci patří k nelétavým ptákům

 

Co se tuÄňáků týÄe, ti se specializovali pro zmÄ›nu na život v nehostinných podmínkách jižního polárního kruhu. Mají nejen peří, které velmi dobÅ™e izoluje a je nepromokavé, ale zároveň i silnou tukovou vrstvu. Díky ní je jim teplo i v nejvÄ›tších mrazech.

 

Vzhledem k tomu, že zdaleka nejlepší zdroj potravy v tÄ›chto oblastech pÅ™edstavují ryby, není divu, že se na nÄ› tito ptáci zaÄali specializovat. Jejich tÄ›lo se pÅ™izpůsobilo pobytu v moÅ™i, a křídla získala v podstatÄ› tvar ploutví. Díky nim se mohou pohybovat ve vodÄ› rychleji a mrÅ¡tnÄ›ji než jakýkoliv jiný druh ptáka, což jim zaruÄuje vyšší úspěšnost pÅ™i lovu.

 

Je tedy jasné, že ani jeden z tÄ›chto druhů pÅ™i svém způsobu života létat nepotÅ™ebuje, zvláštÄ› když uvážíme, jak energeticky nároÄný let je. A vzhledem k tomu, že pÅ™ežívají, je jasné, že zvolili pro nÄ› správnou cestu.