Zvyšte rychlost svého počítače


Optimalizace

Od poÄítaÄe každý oÄekává jiný výkon a rychlost, ovÅ¡em shodneme se na tom, že na hbitÄ›jší stroj se zvyká lépe a práce s ním je příjemnÄ›jší. Jestliže taháte operaÄní systém z HDD, tak je vhodné pořídit si menší SDD, na kterém bude ÄistÄ› systém, takže zapnutí poÄítaÄe bude trvat do minuty a nebudeme muset zbyteÄnÄ› vyÄkávat. Problém je také v tom, že Å™ada aplikací po instalaci si zapne, že se mají spouÅ¡tÄ›t hned po startu. Na pozadí nám tedy běží mnoho procesů, které hardware zbyteÄnÄ› zatěžují, takže je potÅ™eba zbyteÄné úlohy ukonÄit a zakázat jejich samostatné spouÅ¡tÄ›ní.

laptop s windows

NeuÅ¡kodí ani když promažeme ze zařízení nepotÅ™ebné soubory a stáhneme si software na ÄiÅ¡tÄ›ní. Snížit teploty procesoru se nám může podaÅ™it díky nanesení nové pasty. Když totiž dosáhne urÄité teploty, tak dochází ke stahování výkonu, aby nehrozilo jeho poÅ¡kození. SamozÅ™ejmÄ› pro životnost souÄástek je dobré mít teploty nízké.

Taktování

Navýšit výkon naÅ¡eho zařízení skuteÄnÄ› jde, a to pomocí taktování. Jestliže máte notebook, tak u nÄ›j můžete na taktování zapomenout, protože vÄ›tÅ¡inou je rád, že uchladí svůj sériový stav. Grafika ve stolním poÄítaÄi jde mnohdy taktovat pomÄ›rnÄ› snadno pomocí softwaru. Je vÅ¡ak zapotÅ™ebí najít jeÅ¡tÄ› únosnou variantu, aby vÅ¡e bylo stabilní, pÅ™iÄemž stabilitu je potÅ™eba řádnÄ› otestovat. PÅ™i taktování procesoru je potÅ™eba mít dobrý chladiÄ a skuteÄnÄ› dobÅ™e si nastudovat, jak se tento proces provádí.

procesor poÄítaÄe

Mohli bychom totiž poÄítaÄ nenávratnÄ› zniÄit a z toho už není jen tak cesta ven. Navíc musíme mít v zařízení dostateÄnÄ› silný zdroj, aby mÄ›l dostateÄný příkon. S vyšším příkonem budeme platit více za elektÅ™inu, takže standartnímu uživateli se taktování nevyplatí, a proto to mnohdy nedává smysl, když je tu jeÅ¡tÄ› riziko poÅ¡kození. Lepším Å™eÅ¡ením bývá pořídit výkonnÄ›jší souÄástky, které daného výkonu dosahují na běžnou frekvenci a máme klid.