Zákaz týrání zvířat


Bohužel, je to asi v lidech nÄ›jak zabudováno, že za zábavu považují i týrání nevinných zvířat. Bohužel je to tak. Autor Älánku napsal nÄ›co o zákazu drezury a bylo z toho pomÄ›rnÄ› vÄ›trno. NÄ›kteří lidé autorovi spílali, že tím vlastnÄ› celý cirkus zabije. Bylo jim jedno, že autor pouze vyjádÅ™il myÅ¡lenku, nebo nápad jiných lidí a také napsal, že by s ní souhlasil. To je vÅ¡echno. SkuteÄnÄ› není v jeho moci toto zakázat. Může to jen pranýřovat. A cirkus by tím urÄitÄ› nezabil, protože je dosti jiných zábav, které sem patří a pobaví diváky jeÅ¡tÄ› lépe než týraný medvÄ›d tancující na zadních tlapách.  

cirkusový stan

Nejvíce pobavili ti, kteří se považovali za kantory a spílali kvůli Å¡patnÄ› napsanému slovu drezura. Bylo napsáno s dlouhým u. A to nÄ›koho rozÄílilo více nežli týrání zvířat samotné. Vážení, nyní jsem schválnÄ› použil vaÅ¡i variantu, ale vÄ›zte, že pravidla Äeského pravopisu drobátko znám, a tedy i vím, že povoleny jsou obÄ› varianty.  

Ale dále k cirkusu, jakožto k zábavě. Tato má hodně dlouhou historii a jednu dobu bylo slovem cirk nazýváno místo, kde se ukazovali různě postižení lidé. Toto už je naštěstí také za námi.  

pozvánka do cirkusu

Slovo cirk najdeme již ve starovÄ›ku, ale tam se jen pÅ™edvádÄ›ly konÄ›. Ostatní zábavy byly jen jako takový dodatek. V novodobé historii to vlastnÄ› také zaÄalo pouze koňmi. A to v roce tisíc sedm set sedmdesát. K tÄ›mto koním se pak pÅ™idala další Äísla a dalo by se říci, že Å¡lo o první moderní (no, moderní) pÅ™edstavení se vším vÅ¡udy. Celé to pÅ™edstavil pan Philip Astley a tak se stal nepsaným otcem vÅ¡ech pÅ™edstavení, která následovala a následují až do dneÅ¡ní doby.  

U nás je zatím nÄ›co kolem tÅ™iceti tÄ›chto zařízení a nejslavnÄ›jší snad ani netÅ™eba jmenovat. Ano je to proslavený cirkus Humberto, o kterém byl natoÄen dokonce celý seriál. Pokud jste jej nevidÄ›li, tak se kouknÄ›te a máte opÄ›t o zábavu postaráno.