Starý Egypt


Myslíte si, že kultura je důležitá a myslíte si, že bez kultury by to vÅ¡ude bylo opravdu hodnÄ› smutné? Já pÅ™edpokládám a myslím si, že urÄitÄ› ano, protože kultura je tady s námi odnepamÄ›ti. Abych se pÅ™iznala, tak já se o kulturu zajímám, ale o takovou kulturu, která neznamená divadlo a kino, ale takovou kulturu, která znamená lidi a jejich náboženství a jejich kulturu, a to hlavnÄ› Egypt. Opravdu nedokáži pochopit, jak staří EgypÅ¥ané dokázali tÅ™eba postavit vÅ¡echny ty pyramidy. Myslíte si, že to jsou opravdu mimozemÅ¡Å¥ané, že v tom mají prsty mimozemÅ¡Å¥ané anebo nÄ›co pÅ™irozeného? Mnoho lidí si myslí, že právÄ› nadpÅ™irozenost ve starém EgyptÄ› prý byla úplnÄ› normální, že prý skoro vÅ¡ichni tam stavÄ›li a mÄ›li velikou sílu.

Celý Egypt mě fascinuje.

Podle mého názoru tohle je samozÅ™ejmÄ› pravda, ale vůbec si nedokáži pÅ™edstavit a nedokáži si vysvÄ›tlit, jak tÅ™eba takhle těžké kameny anebo kvádry nosili až nahoru anebo proÄ vůbec EgypÅ¥ané stavÄ›li takhle veliké pyramidy. Je logické a vím, že to byly dříve hrobky, protože tam se pohÅ™bívaly opravdu vysoce postavení faraonové, jenomže když to tak vezmu, tak proÄ takhle opravdu veliké hrobky? A kde potom bydleli EgypÅ¥ané? Vůbec si tohle nedokáži vysvÄ›tlit.

Moc mě zajímají faraoni.

A nyní jsem si vzpomnÄ›la, že jsem vlastnÄ› jeÅ¡tÄ› vůbec nikdy zkouÅ¡ela hledat, kde bydleli staří EgypÅ¥ané. Jako takoví dÄ›lníci, kteří stavÄ›li právÄ› tyto pyramidy takové veliké hrobky. Myslím si, že právÄ› ti vládci a králové bydleli už uvnitÅ™ pyramid, ale kde bydleli ti dÄ›lníci? Myslím si, že museli mít nÄ›jaké vesniÄky, kde žili. Také bych jeÅ¡tÄ› chtÄ›la zmínit, že taková kultura byla v EgyptÄ›, že se tam velice uctívali koÄky. KoÄka tam byla velice vzácná a byla důležitá, takže se koÄka nemohla zabít a vždycky se koÄka v EgyptÄ› musela mít dobÅ™e. Také se pohÅ™bívala s faraony. Tohle je zase podle mého názoru opravdu velice kruté.