Skvělé vztahy


Věřte mi, že když udržujete opravdu dobré vztahy, a to kdekoliv, tak je to pro vaše dobro. Protože je logické, že když se lidé hádají, že to potom také nepřináší domů nic pozitivního, mě by se také nelíbilo, kdybych bydlela třeba někde v domácnosti, kde se lidé stále jenom hádají. Já chápu, že třeba někdy lidé mají tak různé názory. A opravdu někdy hodně odlišné, že se hádají doma. A to dokonce i před dětmi. A podle mého názoru hádky před dětmi by vůbec neměly být. Podle mého názoru by všechno mělo být opravdu vřelé. A takové milé, a to hlavně v rodinném kruhu. Co vám to potom dá, když se budete v rodině stále dokola jenom hádat? Opravdu vám to nic nedá, nic vám to nedonese.

Svou rodinu miluji.

Opravdu nic pozitivního. Akorát se budete stresovat a nervovat, protože hádky v rodinÄ› jsou opravdu Å¡patné a nikomu se to nelíbí. Nejlepší by bylo tÅ™eba, kdybyste si sedli nÄ›kde u stolu, dali si dobrou veÄeÅ™i a nebo kávu nebo Äaj, a potom si vÅ¡echno pořádnÄ› probrali. Proberte to opravdu dopodrobna, opravdu do hloubky, protože takhle alespoň budete mít jistotu, že jste vÅ¡echno pořádnÄ› promysleli a vy potom budete vÄ›dÄ›t, do Äeho jdete. Není potom tedy nic horšího, než když se potom lidé v rodinÄ› stále jenom dokola hádají. 

Rodina je vždycky důležitá.

A každý obviňuje toho druhého, že on je takový zlý a nebo takový divný a nebo zase Å¡patný. A jistÄ› chápete jak to myslím. Ano, vÅ¡ichni máme nÄ›kdy takové Äerné chvilky. A u nás v rodinÄ› to má každý, je to i u nás. Je to úplnÄ› vÅ¡ude ve svÄ›tÄ›, ale pÅ™eci je to vždycky lepší, když se lidé dohodnou, když si rozumí, když si pÄ›knÄ› povídají. Jsou svátky, jsou Vánoce, tak by bylo vždycky nejlepší, kdyby se vÅ¡em lidem opravdu hodnÄ› odpustilo a aby si každý ÄlovÄ›k užil. Každý by si mÄ›l užívat života a také, aby si pořádnÄ› prožil vÅ¡echny svátky. Zkuste si dát takové pÅ™edsevzetí, že se nebudete hádat a že vÅ¡echny strasti a chyby vÅ¡em odpustíte.