Potěší každého


Zažít jedineÄný NovoroÄní koncert v jednom z nejstarších kostelů v historické Äásti staré Prahy, je urÄitÄ› přáním mnoha milovníků hudby. A proto jim tento dárkový poukaz pod stromeÄkem udÄ›lá radost. V Kostele sv. Mikuláše Kouzlo Vánoc i s betlémem vytváří příjemnou atmosféru už pÅ™ed vánoÄními svátky. Varhanní koncerty, duchovní skladby v podání sólistů Národního divadla Äi dechové orchestry již Ätrnáct dnů pÅ™ed koncem roku odehrají v tÄ›chto sváteÄních prostorách. A Nový rok pÅ™ivítají tím nejlepším výbÄ›rem z Äeské Äi svÄ›tové klasiky hudebníci smyÄcového orchestru. Složeného ze známých umÄ›lců a oblíbených houslistů.

Divadelní představení

Pokud chcete udÄ›lat radost dárkovým poukazem celé rodinÄ›, urÄitÄ› jim nabídnÄ›te spoleÄnou návÅ¡tÄ›vu divadla. Na kterou v běžném roce moc Äasu nezbývá. Klasické baletní pÅ™edstavení LouskáÄek je urÄitÄ› dobrým typem pro dÄ›ti i jejich rodiÄe. LouskáÄek je baletní pohádka se silným a romantickým příbÄ›hem. PÅ™i kterém mnohdy ukápne i slziÄka. Autorovi hudby se podaÅ™ilo nadchnout diváky už pÅ™i premiéře. A od té doby patří už mnoho let k nejnavÅ¡tÄ›vovanÄ›jším baletním vystoupením. Asi proto, že se dÄ›j, který se odehrává ve dvou jednáních o Å tÄ›drém veÄeru, vtáhne diváky svou magickou silou. Kdy ožijí vÅ¡echny hraÄky malé Klárky, vÄetnÄ› té od strýÄka – loutky louskáÄka.

Ochutnávka Äínského Äaje

Kulturní zážitek lze prostÅ™ednictvím dárkového poukazu zažít i na stálé expozici artefaktů z Číny, Indie a Japonska. Výstava umÄ›ní China-Art nabízí svým návÅ¡tÄ›vníkům v nÄ›kolika místnostech historickou tématiku. Která je provede historií dynastií, vzdálených tisíce kilometrů od naší zemÄ›. StejnÄ› jako i indickými a japonskými. Po prohlídce Äeká na milovníky kvalitního Äaje posezení v autentické ÄajovnÄ›. Která je umístÄ›ná v přízemí budovy. NevÅ¡ední není jenom zážitek pÅ™i jeho přípravě a ochutnávce, ale i možnost si ho nakoupit domů. StejnÄ› jako asijské artefakty, které tu jsou vystavené. Což ocení hlavnÄ› dÄ›ti.