Pohybujete se na vozíku?


Člověk si většinou málo uvědomuje jaké má štěstí, že je zdravý. Většina lidí si to uvědomí zpětně, až mají nějaký úraz nebo onemocní nemocí, což je upoutá na invalidní vozík. Někdo má štěstí že je na něm jen dočasně, ale někteří lidé jsou na něm upoutaní třeba i od narození. Je sice dobré že se díky němu mohou nějak pohybovat a být trochu soběstační, ale pro život na vozíku je nesmírně důležité mít bezbariérové bydlení, které je upraveno pro potřeby člověka na vozíku. Dveře jsou dostatečně široké pro průjezd vozíku, kuchyňská linka a další skříně jsou snížené tak aby se daly obsluhovat i bez pomoci jiného člověka a v neposlední řadě nikde nejsou schody či prahy.

paní na křesle

Každý už se někdy nejspíš setkal s tím, že měl třeba zlomenou nohu a nemohl tak chodit jak byl zvyklý. Zkušenost to jistě není příjemná, protože dlouhodobé sezení způsobuje dekubity, neboli proleženiny. Ty vznikají podle zatížení http://www.snehovamapa.cz/ pokožky. Je logické že pokud se člověk nemůže delší dobu hýbat, vzniknou mu proleženiny v místech, kde je upoutaný na lůžko nebo na invalidní vozík. Proto není době používat jakýkoliv druh vozíku bez kvalitních doplňků, které činí užívání vozíku nejen komfortnějším, ale i bezpečnějším.

kolečkové křeslo

Antidekubitní podložka do vozíku by rozhodně neměla chybět na žádném invalidním vozíku. Nezáleží na tom jestli máte nový nebo použitý vozík, nebo jestli jde o klasický manuálně poháněný vozík a nebo o plně elektrický. V obou případech dekubity vzniknou docela rychle, protože jde o dlouhodobé zatěžování jedné části těla. Dekubity mohou být velmi bolestivé a velice obtížně se léčí. Proto je nejlepší jim předcházet. Kvalitní podložka je speciálně navržená tak, aby rovnoměrně podpírala tělo, aby v ní proudil vzduch a aby dokázala odlehčovat tělo. Našem doložka vznikla ve spolupráci s fyzioterapeuty, kteří léčí i problémy vznikající ze sezení na vozíku.