Nového partnera vaše děti nepřijaly? Co dělat, aby se to změnilo a všichni byli spokojení?


Máte za sebou rozvod, snažíte se žít dál, dáváte dÄ›tem vÅ¡echno ale chybí vám partner? Až si ho koneÄnÄ› najdete, možná právÄ› u dÄ›tí narazíte. 

Nového partnera vaše děti nepřijaly? Co dělat, aby se to změnilo a všichni byli spokojení? 

DÄ›ti vnímají vÅ¡echno, co se kolem nich dÄ›je a vnímají vÄ›ci dost citlivÄ›. Takže pokud se musely vyrovnat s rozchodem rodiÄů, nakonec si musely zvyknout na to, kdy budou Äas trávit s matkou a kdy zase s otcem, a musí si zvyknout i na vaÅ¡eho nového partnera, je toho na nÄ› příliÅ¡. NÄ›kdy dÄ›ti nemají problém pÅ™ijmout nového partnera svého rodiÄe, jiné dÄ›ti s tím ale bojují, což může vést k Å™adÄ› dost nepříjemných situací. Jak můžete situaci vyÅ™eÅ¡it, jak zvládnout to, když potomek odmítá pÅ™ijmout vaÅ¡i novou lásku? Jednoduché to zcela jistÄ› nebude, ale každá zapeklitá situace své Å™eÅ¡ení má. 

muž s dítětem

Nový život, nová pravidla 

S dÄ›tmi je to složité, je tÅ™eba jim po vÅ¡ech tÄ›ch zmÄ›nách dát zejména jistotu. Jistotu toho, že už nebudou muset zažívat nic nového, jistotu toho, že mohou být koneÄnÄ› v klidu. A vy se snažíte, ale dÄ›ti to komplikují tím, že protestují, dÄ›lají naschvály a zkrátka dávají hodnÄ› najevo, že vaÅ¡eho nového přítele rozhodnÄ› nemíní vzít na milost? Je tÅ™eba dát vÄ›cem nový řád, je tÅ™eba komunikovat, ale zase nikdy na dÄ›ti příliÅ¡ netlaÄte. Pak se mohou zapřít jeÅ¡tÄ› více. S partnerem si promluvte a také si mezi sebou ujasnÄ›te, jak moc se partner bude zapojovat nejen do chodu vaší domácnosti ale i do výchovy dÄ›tí. Domluvte se na tom, do Äeho chcete, aby partner mluvil, stanovte řád a klidnÄ› vytyÄte hranice, za které se jít nesmí. Nový partner, pokud s vámi bude i bydlet, by mÄ›l mít moc a mÄ›l by mluvit i do výchovy, ale zase ne příliÅ¡. Zkuste najít kompromis a jdÄ›te zlatou stÅ™ední cestou. I dÄ›ti by pak mÄ›ly vÄ›dÄ›t, na Äem jste se dohodli, vÅ¡echno se snažte dodržovat. 

ruce pohromadÄ›

SpoleÄnÄ› strávený Äas 

SpoleÄnÄ› strávený Äas je k nezaplacení. A také sbližuje. Pokud se budete snažit spoleÄnÄ› trávit hodnÄ› Äasu, může vám to pomoci. DÄ›ti bÄ›hem výletu mohou zjistit, že váš partner je zábavný, že umí vymyslet skvÄ›lý program, že s ním není nuda. ZasmÄ›jete se, popovídáte si, možná si zablbnete, zkrátka se sblížíte vÅ¡ichni dohromady, což může pomoci vlastnÄ› úplnÄ› nejvíce. Po spoleÄných výletech pÅ™ijde na Å™adu i Äas, který pak dÄ›ti mohou s vaším novým partnerem trávit o samotÄ›. Vy si pak o víkendu budete moci tÅ™eba pořádnÄ› pouklízet. 

Máte doma nezbedného kluka, kterého zajímá hokej nebo fotbal? PoÅ¡lete je spoleÄnÄ› na nÄ›jaký zápas nebo ven na hÅ™iÅ¡tÄ› si zahrát. Snažte se najít nÄ›co, co může spojit jen vaÅ¡eho nového partnera s dÄ›tmi. I tohle pomůže vÅ¡em zúÄastnÄ›ným. NÄ›kdy ale veÅ¡keré snahy selžou. Pak nikdy netlaÄte na pilu, dejte tomu prostÄ› jen více Äasu a nezoufejte ani to nevzdávejte.