20 otázek, které vám pomohou se sebepoznáním


Než zaÄnete, uvolnÄ›te se

JeÅ¡tÄ› než zaÄnete, najdÄ›te si klidné místo, kde budete vÄ›dÄ›t, že vás nikdo nebude vyruÅ¡ovat. Zároveň si na otázky najdÄ›te Äas, až budete vnitÅ™nÄ› a psychicky v pohodÄ›. Jestliže jste naÅ¡tvaná nebo spÄ›cháte pro dítÄ› do Å¡koly, odpovÄ›di by nepÅ™inesly kýžený výsledek.

Tip: s odpovÄ›Ämi nespÄ›chejte, klidnÄ› nÄ›jakou otázku pÅ™eskoÄte a po chvíli se k ní vraÅ¥te.

žena

1) Líbí se mi v jaké životní fázi a situaci se nyní nacházím (vezmÄ›te v potaz bydlení, rodinný stav, zamÄ›stnání, Äas na rodinu, seberozvoj a tak dále).

2) Kdy naposledy jste se od srdce zasmála? Nebo jeÅ¡tÄ› lépe, kdy jste breÄela smíchy?

3) Jakou Äást dne považujete za nejlepší a proÄ?

4)Co bych na svém životě rozhodně nechtěla měnit?

5) jak by pro mě vypadal ideální den?

6) Čeho se v životě nejvíce bojím?

7) Které Äinnosti mi berou energii a dají se omezit?

8) Co na mě mají druzí lidé rádi?

9) Kdy naposledy jsem musela překonat strach?

10) Kdy naposledy jsem musela vystoupit ze své komfortní zóny?

11) Jaký nejbláznivější zážitek si budu pamatovat do konce života?

12) Co mÄ› hodnÄ› rozÄiluje?

13) Udělala jsem něco v minulém týdnu za co jsem na sebe hrdá?

14) Umím hospodařit s penězi?

15) Jaký zlozvyk mě na sobě nejvíce trápí?

16) Na co mám talent a mohla bych se tím třeba i živit?

17) Co si chci splnit v následujícím roce?

18) Jaké je mé nejoblíbenější jídlo/ nápoj / barva a místo na zemi?

19) Spoléhám se více sama na sebe nebo dám na názory druhých?

20) Jaká osoba mÄ› nejvíce inspiruje a v Äem konkrétnÄ›?

fotografka

Pravidelná sebereflexe je důležitá. Díky tÄ›mto otázkám můžete pochopit co vám na svém souÄasném životÄ› vadí nebo schází a udÄ›lat případné zmÄ›ny. BÄ›hem odpovÄ›dí může pÅ™ijít nÄ›kolik aha momentů. RozhodnÄ› se k nim poté vraÅ¥te. To, že vás nÄ›které odpovÄ›di pÅ™ekvapí je zcela normální, hlavnÄ› v nich buÄte upřímná, otevÅ™ená a mluvte sama za sebe.